Informatii utile

Proiectul „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa, SMIS – CNSR 36409”

 

Valoarea proiectului „Managementul integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa” a fost de 13.122.256 lei, acesta fiind finanţat prin Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu, Axa prioritară 2, din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Obiectivul general constă în asigurarea unui management conservativ integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA 0043 Frumoasa.

Zona de acoperire a „Frumoasei” vizează teritoriul a patru județe. Din acest punct de vedere este necesară informarea și conștientizarea factorilor interesați din localitățile Brezoi, Câineni Mari, Mălaia, Voineasa, Boița, Cisnădie, Cristian, Gura Râului, Jina, Orlat, Poplaca, Rășinari, Râu Sadului, Sadu, Săliște, Tălmaciu, Tilișca, Cugir, Pianu de Sus, Șugag, Beriu, Orăștioara de Sus, Petrila, Petroșani cu privire la importanța conservării biodiversității în zona Frumoasa.
Totodată proiectul a urmărit și întărirea capacității instituționale a Administrației siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa.

Măsuri speciale de conservare

Prin acest proiect a fost realizat planul de management integrat pentru cele două situri, cu accent pe măsurile speciale de conservare care se impun pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară aflate pe suprafaţa acestora. Suprafaţa ROSCI0085 Frumoasa este de 137.256 hectare iar ROSPA0043 Frumoasa are o suprafață de 130.890 hectare, fiind localizate în raza teritorială a judeţelor: Alba, Hunedoara, Sibiu şi Vâlcea.

Siturile cuprind trei masive montane (Cindrel, Lotru și Șureanu) care sunt despărțite de râurile Sadu, Frumoasa și Sebeș. Acești munți oferă condiții favorabile dezvoltării unui mare număr de specii de animale și plante. Zona are importanță europeană fiind necesare măsuri speciale pentru protecția biodiversității și pentru conservarea speciilor și a tipurilor de habitate.

În cadrul proiectului au fost derulate mai multe activităţi ce includ elaborarea planului, strategiei şi măsurilor de management al ariei protejate, orientate spre protecţia şi gestionarea mediului, activităţi de conştientizare şi informare, dar şi activităţi de instruire a personalului care va gestiona Aria Naturală Protejată „Frumoasa”.

Un centru de vizitare

 Centrului de Vizitare „Frumoasa” are o suprafaţă de 350 de metri pătraţi şi este construit din materiale cu o arhitectură specifică zonei montane. Centrul de vizitare oferă turiştilor posibilitatea de a cunoaşte zona „Frumoasa” prin machete, diorame, dar și materiale informative cu privire la peisaj şi speciile din zonă.

Valoarea estimată a investiției în centrul de vizitare a fost de 2.071.025 lei.
Obiective specifice:

  • Realizarea unui management conservativ și participativ integrat al ariei naturale protejate cu dublu statut – sit de importanță comunitară și arie de protecție specială avifaunistică;
  • Realizarea infrastructurii destinate managementului conservativ integrat al celor două situri;
  • Informarea și conștientizarea factorilor interesați din localitățile: Brezoi, Caineni Mari, Malaia, Voineasa, Boița, Cisnădie, Cristian, Gura Râului, Jina, Orlat, Poplaca, Rășinari, Râu Sadului, Sadu, Săliște, Tălmaciu, Tilișca, Cugir, Pianu de Sus, Șugag, Beriu, Orăștioara de Sus, Petrila, Petroșani cu privire la importanța conservării biodiversității din zona Frumoasa;
  • Întărirea capacității instituționale a Administrației siturilor ROSCI0085 Frumoasa și ROSPA0043 Frumoasa.

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

JoomShaper