Cadru legal și instituțional de protectie

ROSCI0085 Frumoasa a fost declarat în mod oficial sit de  importanță comunitară prin OM  nr.  1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura2000 în România.

ROSPA0043 Frumoasa a fost declarată arie de protecție specială avifaunistică prin HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura2000 în România, cu modificările și completările ulterioare.

 

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

JoomShaper