Șerban Cazan este un lider de opinie cu o preocupare aparte pentru bioversitate și protecția mediului înconjurător.
serbancazan-poza

Într-o lume în care protejarea ecosistemului și a speciilor a devenit din ce în ce mai dificilă, proiectul Consiliului Județean Alba privind biodiversitatea și conservarea sit-ului « Frumoasa » este ca o gură de aer proaspăt. Bogăția habitatului natural « Frumoasa » este neprețuită. Protecția și promovarea acestui sistem natural excepțional reprezintă o datorie a noastră, a tuturor.” (Șerban Cazan)


Absolvent de Conservator și un virtuoz al pianului, Șerban Cazan este unul dintre cei mai de succes producători autohtoni. Cu o carieră impresionantă în zona media audiovizuală, Șerban a fost nominalizat, în 2013, la categoria cel mai bun compozitor al anului al On Air Music Awards. Talentat și vizionar, Șerban este unul dintre cei mai reprezentativi producători din industria muzicală românească.
Șerban Cazan și-a început cariera în cadrul HAHAHA Production, aducându-și contribuția la realizarea pieselor pentru numeroși artiști din țară și chiar străinătate: Anda Adam, Morandi, Taxi, Cabron, Loredana Groza, Alexandra Ungureanu, Mandinga, Delia, Monica Anghel, precum și Snoop Dogg, Cozi Costi sau Aygun.

 

Specii de interes comunitar

 

Reptilă


Triturus Cristatus
(Tritonul cu creastă)

TriturusCristatus

Amfibian

Urmăriți un film legat de amfibienii din situl ”Frumoasa”

Bombina Variegata
(Izvoraşul de baltă cu burta galbenă)

BombinaVariegata


Mamifere

Urmăriți un film legat de viața mamiferelor din situl ”Frumoasa”

Canis lupus
(Lupul)

Canislupus


Lutra lutra (Vidra)

Lutralutra


Lynx lynx (Râsul)

ras


Ursus arctos (Ursul brun)    


urs


Nevertebrate

Urmăriți un film despre viața nevertebratelor din situl ”Frumoasa”

Lycaena dispar
(Fluturaș purpuriu)

Lycaenadispar

Nymphalis vaualbum (Fluturele ţests)


Nymphalisvaualbum


Cerambyx cerdo (Croitor mare)


Cerambyxcerdo    


Rosalia alpina (Croitorul fagului)

Rosaliaalpina

Buprestis splendens (Gândacul-curcubeu al pinului)


Buprestissplendens


Pseudogaurotina excellens

Pseudogaurotinaexcellens


Callimorpha quadripunctaria (Fluture vărgat)


Callimorphaquadripunctaria


Euphydryas aurinia (Fluturaș auriu)


Euphydryasaurinia


Cordulegaster heros


Cordulegasterheros

Stephanopachys substriatus


Stephanopachyssubstriatus

Ophiogomphus cecilia


Ophiogomphuscecilia

Păsări

Aria de Protecție Specială Avifaunistică ROSPA0043 „Frumoasa” este a patra ca mărime la nivel național reprezentând 12% din suprafața teritoriului administrativ al României și este compusă din 11 specii de păsări (ierunca, cocoșul de munte, 3 specii de ciocănitori, 3 specii de răpitoare de noapte, caprimulgul şi două specii de paseriforme).

Urmăriți aici un film despre viața păsărilor din situl ”Frumoasa”

Picoides tridactylus (Ciocănitoarea de munte)

Picoidestridactylus

Bonasa bonasia (Ieruncă)


Bonasabonasia

Glaucidium passerinum (Ciuvică)


Glaucidiumpasserinum

Aegolius funereus (Minuniță)

Aegoliusfunereusp

 

Strix uralensis (Huhurezul mare)


Strixuralensis


Caprimulgus europaeus (Caprimulg)


CaprimulguseuropaeusDryocopus martius (Ciocănitoarea neagră)


ciocanitoare

Dendrocopos leucotos (Ciocănitoarea cu spate alb)

Dendrocoposleucotos

Ficedula parva (Muscar mic)


Ficedulaparva

Ficedula albicollis (Muscar gulerat)


Ficedulaalbicollis

 

Tetrao urogallus (Cocoș de munte)


Tetraourogallus


Peşti

Urmăriți un film depre viața peștilor din situl ”Frumoasa”

Barbus meridionalis
(Mreană vânătă)

Barbusmeridionalis

 

Cottus gobio (Zglăvoacă)

Cottusgobio


 

Eudontomyzon danfordi (Chișcar)

Eudontomyzondanfordi


Plante

Urmăriți un film despre flora din situl ”Frumoasa”

Campanula serrata
(Clopoțel)

Campanulaserrata


Tozzia carpathica (denumire acceptată conf. Flora Europaea: Tozzia alpina ssp. carpathica) (Iarba gâtului)

Tozziacarpathica

 

Dicranum viride

DicranumvirideDrepanocladus vernicosus

Drepanocladusvernicosus


 

Meesia longiseta

Meesialongiseta 


Habitate

Film documentar - specii și habitate

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

JoomShaper