137.115 de hectare

SPA „Frumoasa”
SCI„Frumoasa”

Sit Natura 2000 având o importanţă deosebită pentru protecţia biodiversităţii din România.

Descoperă situl Frumoasa

25 de specii de interes comunitar

Conservarea speciilor de importanţă europeană este unul din obiectivele proiectului ”Frumoasa”.

Descoperă speciile sitului Frumoasa

11 tipuri de habitate de interes comunitar

Realizarea unui management conservativ şi participativ integrat al ariei naturale protejate este unul din obiectivele proiectului ”Frumoasa”.

Descoperă habitatele Sitului Frumoasa

Biodiversitate şi dezvoltare durabilă în zona Frumoasa

 

Prin acest proiect se propune realizarea planului de management integrat pentru cele două situri, cu accent pe măsurile speciale de conservare care se impun pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară aflate pe suprafaţa acestora. Suprafaţa totală a ariilor vizate este de 137.115 hectare, localizată în raza teritorială a judeţelor: Alba, Hunedoara, Sibiu şi Vâlcea.

Siturile sunt compuse din trei masive montane (Cindrel, Lotru și Șureanu) care sunt despărțite de râurile Sadu, Frumoasa și Sebeș. Acești munți oferă condiții favorabile dezvoltării unui mare număr de specii de animale și plante.

Zona are importanță europeană fiind necesare măsuri speciale pentru protecția biodiversității și pentru conservarea speciilor și a tipurilor de habitate.

Sit Natura 2000

Aria Naturală Protejată „Frumoasa” este inclusă în Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000.
Este a treia ca mărime la nivel național reprezentând 13% din suprafața teritoriului administrativ al României și este compus din 11 tipuri de habitate si 25 de specii de interes comunitar.

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

 

JoomShaper