Ariile Naturale Protejate

ROSCI0085
ROSPA0043

Siturile Natura 2000 au o importanţă deosebită pentru protecţia biodiversităţii din România.

Descoperă situl Frumoasa

37 de specii de interes comunitar

Conservarea speciilor de importanţă europeană este unul din obiectivele proiectului ”Frumoasa”.

Descoperă speciile sitului Frumoasa

16 tipuri de habitate de interes comunitar

Realizarea unui management conservativ şi participativ integrat al ariei naturale protejate este unul din obiectivele proiectului ”Frumoasa”.

Descoperă habitatele Sitului Frumoasa

Biodiversitate şi dezvoltare durabilă în zona Frumoasa

 

Prin acest proiect s-a realizat planulul de management integrat pentru cele două situri, cu accent pe măsurile speciale de conservare care se impun pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară aflate pe suprafaţa acestora. Suprafaţa ariilor naturale protejate este de peste 137.000 hectare, localizată în raza teritorială a judeţelor: Alba, Hunedoara, Sibiu şi Vâlcea.

Siturile se suprapun peste trei masive montane (Cindrel, Lotru și Șureanu) care sunt despărțite de râurile Sadu, Frumoasa și Sebeș. Acești munți oferă condiții favorabile dezvoltării unui mare număr de specii de animale și plante.

Zona are importanță europeană fiind necesare măsuri speciale pentru protecția biodiversității și pentru conservarea speciilor și a tipurilor de habitate.

Sit Natura 2000

Aria Naturală Protejată „Frumoasa” este inclusă în Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000.

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”

JoomShaper